GED – Komiks "Gryzor"

Andrzej Ged Krawczyk: Gryzor powstawał mniej więcej w czasach Cybernoida i miał być elementem moich planów wydawniczych realizowanych na giełdach komputerowych. Chciałem narysować wiele serii bazujących na różnych grach komputerowych i arkadowych ale z moimi autorskimi scenariuszami i właśnie na giełdach je sprzedawać.