Przegląd książek i prasy. Archiwa ZZap64. Wywiad z Jazzcat/Onslaught

Kwarantanny tydzień czwarty. Trzeba coś robić, aby jakoś przez to przejść. Jest więc chyba dobra okazja, aby przejrzeć gazety i książki, które jakiś czas temu przyszły, a nie było czasu do nich usiąść. Przy okazji, dokopałem się do archiwum wszystkich numerów Zzap64! i mam dla was mini wywiad z gościem, który to archiwum stworzył i udostępnił on-line. Zapraszamy.

Zrzut ekranu 2020-04-6 o 12.32.04.png

W myśl hasła #zostańwdomu, dzisiaj mam dla was mały przegląd tego, co zamierzam czytać (albo już czytam) i oglądać przez najbliższe dni. W filmie na naszym kanale, pokazuję to co m.in zebrałem przez ostatnie miesiące. Wybrałem następujące pozycje:

 • Fusion64
 • History of Commodore 64 in pixels
 • ZZap64 – wydanie rocznikowe 2020
 • Masters of Pixel Art – 3 albumy z grafiką pixelartową
 • Czasopismo Komoda & Amiga
 • Archiwum wszystkich numerów magazynu Zzap64
 • Archiwum magazynów dyskowych na C64

W filmie omawiam każdą z tych pozycji w kilku słowach i przytaczam ciekawostki, jak np ta, o Ben’ie Daglish’u i spotkaniu z nim na Pixel Heaven 2017. Przygotowując się do tego materiału i szukając informacji o magazynie Zzap64, natrafiłem przy okazji na archiwa tej gazety. Archiwum w ramach swojej strony o magazynach dyskowych (zinach, magach) prowadzi, jak się okazało, mój znajomy z Australii – Jazzcat z grupy Onslaught. Poniżej mini wywiad z nim.
Na tej stronie Jazzcat gromadzi magazyny dyskowe na Commodore 64 oraz stworzył archiwum wszystkich numerów magazynu Zzap 64. Jazzcat jest także redaktorem naczelnym zina Vandalism News – uważanego za najważniejszy zin na scenie C64 w tej chwili. Zainteresowało mnie, skąd zamiłowanie do tematyki magazynów oraz skąd pomysł na archiwum. Zapraszam.

Carrion

Linki do materiałów wspomnianych w filmie


Wywiad z Jazzcat’em / Onslaught

Carrion: Skąd pomysł na stronę i pomysł na skanowanie Zzap? Czy był on popularny/dostępny w Australii?

Jazzcat: Jakiś czas temu, w latach 90-tych, ZZAP!64 był dostępny na specjalnej płycie CD. Mi chodziło o to, aby był on szerzej dostępny dla kolekcjonerów, którzy już odwiedzali moją stronę (Ultimate Mag Archive). Było to wcześniej, zanim pojawiły się takie miejsca, jak archive.org itp. Magazyn ten cieszył się ogromną popularnością w Australii, ale decyzja o włączeniu go do Ultimate Mag Archive, opierała się na jego szerszym udostępnieniu (w tym czasie).

C: Jesteś znany jako główny redaktor Vandalism News, najlepszego magazynu dyskowego dla C64. Czy jest to w jakiś sposób związane z czasami magazynu Zzap 64 czy innych starych magazynów o C64?

J: Nie jest to w żaden sposób związane z ZZAP!64. ZZAP!64 i inne magazyny wydane pod koniec lat osiemdziesiątych, zainspirowały nas w 1990 roku, do stworzenia Vandalism News. Czujemy, że nasze czasopismo stało się jakością samą w sobie.

C: Jak czasochłonny i/lub żmudny jest proces przygotowywania VN?

J: Zazwyczaj kilka miesięcy wysiłku z intensywnym skupieniem w ciągu ostatnich 2 tygodni przed wydaniem. Zazwyczaj zaczynamy na sześć miesięcy przed planowaną datą premiery od artykułów takich jak wywiady i przygotowanie sekwencji intro, oraz grafiki/design menu głównego. Czasami pracujemy nad dwoma wydaniami równolegle (np. teraz przygotowuję się do wydania 71, ale pracujemy też nad artykułami do innego wydania, które ukaże się później). Pożeraczem czasu jest tak naprawdę grafika w intro oraz menu głównym. Po ich ukończeniu, reszta po prostu się dzieje. Niektóre z artykułów, na które zwracam większą uwagę, to te wymagające dużych nakładów pracy badawczej. Np. Demo Map Germany lub Shit Hot Originals (oba opublikowane w Vandalism News #70). Ogólnie rzecz biorąc, artykuły historyczne są o wiele bardziej czasochłonne.

C: Czy masz doświadczenie w pracy w gazecie (portalu), lub w czymś podobnym, co mogło by Ci w tym pomagać?

J: Nie mam. W formie redakcyjnej występowałem  w Vandalism News, Domination, Recollection, The Pulse… i tylko w tym luźnym (nieformalnym) środowisku.
Ale ja tak wolę, nie ma mowy, żebym przetrwał w prawdziwym świecie (świecie wydawniczym – przyp. redakcji) , trzymając się pewnych zasad itp., Na scenie możemy robić co chcemy i tak właśnie lubię. Myślałem jednak o napisaniu książki o tej scenie, ale poczekajmy i zobaczmy.

C: Jakie masz plany co do strony internetowej i VN? Jest pomysł by jakoś je połączyć?

J: Archiwum „Ultimate Mag” (http://mags.c64.org) pozostanie oddzielone od innych moich stron internetowych (na przykład http://recollection.c64.org i http://atlantis-prophecy.org/domination). Obecnie bardzo ciężko pracujemy nad stroną poświęconą „Vandalism News”. Nie będzie ona zawierała „wydań online” (ludzie powinni czytać ją na prawdziwej maszynie lub emulatorze, a nie na stronie internetowej). Zamiast tego będzie zawierała Portal Aktualności, odświeżoną „Listę”, Historię, Pliki do pobrania, Sztukę „Paper-Art” i kilka innych ciekawostek. Jestem podekscytowany tym wszystkim, ale nie chcę zepsuć tu niespodzianki. Po prostu poczekaj a zobaczysz. 🙂

Cheers!
Dave.
(Jazzcat/Onslaught)

Przetłumaczone częściowo za pomocą strony http://deepl.com. Tłumaczenie jednak w kilku miejscach zostało poprawione i/lub lekko zmienione. Poniżej wersja oryginalna w języku angielskim.


Original English version of the interview

Carrion: Why the idea for the website and idea for scanning Zzap? Was it popular/available in Australia?

Jazzcat: Sometime in the 90s, ZZAP!64 was available on a special CD. The idea was to make it more widely available for collectors who were already visiting my website (Ultimate Mag Archive). This was before preservation sites such as archive.org etc. The magazine was extremely popular in Australia, but the decision to include it in the Ultimate Mag Archive was based on making it more widely available (at the time).

C: You are known as a main editor of Vandalism News the best disc magazine for C64. Is this somehow connected to the Zzap or old c64 magazines times?

J: is not connected to ZZAP!64 in any way. ZZAP!64 and other magazines released during the late eighties inspired us in 1990 to create Vandalism News. We feel our magazine has come into its own.

C: How time consuming or laborious is the process of preparing the VN?

J: Usually several months of effort with intense focus during the last 2 weeks prior to release. We usually start of six months before the intended release date with articles such as interviews and preparation of the intro sequence and main menu graphics/design. Sometimes we are working on two issues in parallel (for example, right now I am preparing for issue 71 but also am working on articles for another issue that will come out later). The „time-cooker” aspects are really the intro and main menu graphics. Once these have been completed, the rest just happens. Some articles that I should call out in particular are those requiring large amounts of research. E.g. Demo Map Germany or Shit Hot Originals (both featured in Vandalism News #70). In general, historical articles are far more time consuming.

C: Do you have a background in working in a newspaper or portal or anything similar that helps you with?

No. Vandalism News, Domination, Recollection, The Pulse… only in this loose scene environment have I ever performed any kind of editorial. And I prefer it like this too, there is no way I would survive in the real world, adhering to certain rules etc., in the scene we can do what we want and that is just how I like it. I have thought about writing a book about the scene though, but let’s wait and see.

J: What plans do you have regarding the website and VN? Any plans to combine them somehow?

The „Ultimate Mag Archive” (http://mags.c64.org) will remain separate to any of my other websites (http://recollection.c64.org and http://atlantis-prophecy.org/domination for example). We are currently working very hard on a website dedicated to „Vandalism News”. It will not feature „online editions” (people should be reading it on the real machine or emulator rather than a website), instead it will contain a News Portal, revamped „The List”, History, Downloads, Paper Art and some other bits and pieces. I am rather excited about it all, but won’t spoil the surprise. Just wait and see. 🙂

Cheers,
Dave.
(Jazzcat/Onslaught)Kategorie:Artykuły, Film, Wywiady

Tagi: , , , , , , , , , ,

4 replies

 1. Dzieje się w tym komodorowym świecie, oj dzieje. Kto by przypuszczał, że w obecnych latach będą wydawane książki z grafiką, magazyny papierowe i dyskowe… Kluczem do tego jest według mnie brak komercji na scenie, to pozwala czuć się wolnym w tym świecie. Tak jak mówił Jazzcat, komercja zabiła by jego kreatywność, gdyby zajmował się redagowaniem w „prawdziwym” świecie.
  Dzięki Carrion!

  Polubienie

 2. Taki prosty tip dla zainteresowanych ZZAP64 z linkowanej strony. Gdy pobierzemy dany numer jako .zip to zmieniamy rozszerzenie na .cbz i możemy rozpocząć przeglądanie numeru obsługującym dany „format” narzędziem :] Pod Linuxem działa to z „pudełka” 😉

  Polubienie

Trackbacks

 1. The Story of The C64 In Pixels. Dzieło prawie kompletne – C64Portal.pl
 2. Robot Jet Action w Zzap64. RJA News Update #4 – C64Portal.pl
%d blogerów lubi to: